Wyborcze przemyślenia

Głosowanie, jest to święto demokracji i pewnie każdy się ze mną się zgodzi z tym stwierdzeniem. Ale żeby do niego doszło muszą być spełnione warunki ... ponieważ samo głosowanie jest tylko jedną z części składowych całego procesu wyborczego. 
1. Samo głosowanie czyli możliwość oddania głosu nie świadczy o tym, że żyjemy w demokratycznym kraju. 
2. Musi być zachowana równa dostępność do mediów publicznych kandydatów.
3. Kandydaci muszą mieć możliwość prezentacji swojej osoby poprzez debaty, spotkania, plakaty, ulotki wyborcze. 
W okresie Epidemii wyborcy mają ograniczoną możliwość dostępu do informacji o kandydatach i prezentowanych przez nich wizjach funkcjonowania Państwa. W tej chwili nie ma debat, spotkań i ulotek wyborczych. Oczywiście jest to naturalny efekt epidemii. Tym samym zostają kolosalnie zachwiane proporcje prezentacji kandydatów na rzecz tylko jednego z nich. To czyni cały proces wyborczy, delikatnie mówiąc, niespełniającym kryteriów demokratycznych.
Dlatego też dążenie do przeprowadzenia wyborów w okresie majowym nazwałbym obecnie nie świętem demokracji a jej klęską. 

Komentarze

Popularne posty